Ο όμιλος μας διαθέτει διαμορφωμένο ανοιχτό και κλειστό στοίβο, έτσι ώστε να μην διακόπτονται οι θεραπείες λόγω καιρικών συνθηκών, όπως και ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα για την διευκόλυνση των ιππέων κατά την ανάβαση στο άλογο. Χρησιμοποιείται εξειδικευμένος εξοπλισμός για την διεκπεραίωση των συνεδριών τόσο για το άλογο, όσο και για τον ιππέα, σύμφωνα με τις ανάγκες του και τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφάλειας, όπως η συμμετοχή πλαϊνών βοηθών και οδηγών του αλόγου συν τον υπεύθυνο θεραπευτή, και η χρήση κράνους ιππασίας σε όσους ιππείς μπορούν να το υποστηρίξουν. Το άτομο, που βρίσκεται πάνω στο άλογο, εκτελεί ειδικές ασκήσεις από διάφορες θέσεις, όπως ιππαστί, πλάγιο κάθισμα, τετραποδική, γονυπετής, όρθια, ύπτια και πρηνής, ανάλογα με τους θεραπευτικούς στόχους που έχουν τεθεί. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών χρησιμοποιούνται άλογα κατάλληλα επιλεγμένα ως προς το βηματισμό τους (μήκος βήματος, ποιότητα κίνησης, στροφή λεκάνης, κατακόρυφη ανύψωση, εμβαδόν ράχης κ.α) Επίσης τα άλογα αυτά εκπαιδεύονται τακτικά για το πρόγραμμα, δηλαδή υπακούουν ακόμη και μόνο με τη φωνή του φυσικοθεραπευτή (voice training), δεν ενοχλούνται από το κάθισμα ή την αλλαγή θέσεων των ιππέων εκ κινήσει, δέχονται τους πλαϊνούς βοηθούς του ιππέα και κάνουν με ευκολία αλλαγή ρυθμού βηματισμού (αργό, μεσαίο, γρήγορο βάδην).

NewsLetter