Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες η Θεραπευτική Ιππασία:

 • Αναπτύσσει τη συμμετρία του σώματος.
 • Βελτιώνει την ισορροπία, τη σωστή στάση του σώματος και τον έλεγχο της κεφαλής.
 • Ομαλοποιεί τον μυϊκό τόνο και μειώνει τη σπαστικότητα.
 • Προκαλεί την αναχαίτιση παθολογικών προτύπων κίνησης και προωθεί τα φυσιολογικά πρότυπα κίνησης.
 • Βελτιώνει τη βάδιση.
 • Βοηθά να αναπτυχθούν σημαντικά οι μύες του κορμού, ενώ παράλληλα το ευθύ κάθισμα διευκολύνει στην αναπνοή.
 • Βελτιώνει την ποιότητα και την ένταση του λόγου.
 • Βοηθά στο συντονισµό των κινήσεων.
 • Βοηθά στην αύξηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων.
 • Βοηθά στην αύξηση της αντίληψης και του ελέγχου των κινήσεων του ιππέα.
 • Βοηθά στην αύξηση της προσοχής, της οπτικοκινητικής ικανότητας και του προσανατολισμού.
 • Βοηθάει τον αναβάτη να ξεπεράσει διάφορες φοβίες, όπως ο φόβος της κίνησης του αλόγου.
 • Αναπτύσσει σχέση σεβασμού ανάμεσα σε ιππέα και άλογο και καλλιεργεί το αίσθηµα σεβασµού και αγάπης προς τα ζώα.
 • Τονώνει ψυχολογικά, αυξάνει αισθητά τον αυτοσεβασμό και την αυτοπεποίθηση του ιππέα και μειώνει την εσωστρέφεια.

NewsLetter